Visuell workshopledelse

Lær å forberede og lede effektive workshops ved hjelp av visuelle verktøy og fasilitering. 

På kurset i visuell workshopledelse lærer du å forberede og lede workshops med energi, engasjement, fokus og fremdrift. 

Workshopformatet blir mer og mer brukt på arbeidsplasser i dag, og deltakerne skal ofte løse komplekse oppgaver innenfor en begrenset tidsramme. 
 

Det stiller store krav til deg som arrangør og/eller fasilitator. Samskapning er fellesnevneren og det er viktig at både du som fasilitator og deltakerne har tillit til at oppgaven løses best i fellesskap. 

Din forberedelse og ditt workshopdesign er helt essensielt for en vellykket workshop.

 

 

 

- metoden fasilitering

Bakgrunn og grunnprinsipper. 

- praktisk prosessdesign

Hvordan 'bygge' opp workshoppen og lage en gjennomtenkt og effektiv kjøreplan?

- prosessøvelser

Hvilke type øvelser er velegnet i de ulike faser i en workshop?

- visuelle maler 

Bruk av visuell maler som planlegnings- styrings- og dialogverktøy.

Du lærer: 

I fasiliterte og visuelle workshops er det definert et klart og tydelig formål. Fokus er på samskaping, og alle vet hva de skal og hva de skal bidra med.  

Tegninger er ditt primære verktøy og brukes som et styrings- og dialogverktøy både når du planlegger og gjennomfører workshoppen. 

HVA

 • Begrepet og metoden fasilitering.

 • Modeller

 • Praktisk oppbygning av workshops.

 • Prosessøvelser

 • Visuelle elementer som et verktøy i både forberedelse og gjennomføring av workshops. 

HVORFOR

 • Det gir deg en plan når du forbereder workshoppen.

 • Det skaper fokus.

 • Det skaper fremdrift.

 • Det gir deltakerne energi. 

 • Det engasjerer og involverer. 

 • Det sparer tid. 

 • Det gjør at dere er sikre på at dere gjør det som er avtalt og når i mål.

HVEM

 • Møteledere

 • Prosjektdeltakere og ledere

 • Prosessledere og fasilitatorer

 • Andre som arrangerer workshops eller lignende prosesser. 

Skap workshops med

fokus, fremdrift, energi og engasjement. 

Slik bruker du tegninger før og under workshops. 

I din planlegning

av workshoppen

Det er mange faktorer som skal på plass når du skal planlegge en workshop. I fasilterte prosesser skal du avklare hva dere skal(innhold), hvordan dere skal gjøre det(prosess), hvem skal delta(relasjoner) og ikke minst hvorfor dere har prosessen. Bruk tegninger for å få overblikk i denne fasen.  

Når du utvikler visuelle maler

Visuelle maler er et styrings- og dialogverktøy som er særlig effektiv i workshops. Du gjør det synlig for deltakerne hva dere skal og dere får et felles referanse- og navigasjonspunkt å jobbe ut fra. Det gir også en god struktur og virker involverende.  

Når dere jobber 

i grupper

Det skjer ganske enkelt noe annet når du henger opp tegninger på veggene før og under en workshop. Deltakerne kan hele tiden følge med i hva som skal skje og hva de andre gruppene jobber med. Man kan se hva som blir skapt og output blir dokumentert. 

Når dere jobber 

i plenum

Ord kan lett gå tapt, mens tegninger gjør output og diskusjonen synlig. Tegningene sørger for at vi unngår misforståelser og fortolkninger, og skaper retning i dialogen. Det virker involverende fordi deltakerne kan se at det de sier og det dere kommer frem til blir fanget og fastholdt.  

Kursoppbygning

På kurset i visuell workshopledelse vil du bli introdusert til fasilitering som begrep og metode. Du vil lære hvilke elementer som er i spill og når og hvordan de kan brukes. Du vil lære hvordan du designer prosessen og hvordan du bruker tegninger i din planlegning og som styrings- og dialogverktøy under workshoppen. 
Introduksjon til fasilitering 
Hva betyr det? 

​​Hvor kommer det fra? 

Ulike arbeidsmodeller

Praktisk prosessdesign

Hvordan designe effektive workshops med klar struktur som gir workshoppen fokus, fremdrift, energi og engasjement. Vi gjennomgår og øver på en oppbygning av en konkret workshop. 

 

Bruk av tegninger i forberedelsesfasen

Hvordan bruge tegninger når du forbereder workshoppen. 

Utvikling og bruk av visuelle maler

Lær hvordan du utvikler og arbeider med visuelle maler. 

​Bruk av tegninger under workshoppen

Lør praktiske prosessøvelser hvor tegninger er et bærende element. 

Vil dere også lære tegneteknikk?

Kombinasjonskurs(2 dager)

 

Vil du lære enkle tegneteknikker i tillegg til visuell workshopledelse. Vi skreddersyr to hele dager til dere hvor vi fokuserer på ulike tegneteknikker den ene dagen og workshopledelse på dag 2. Dere vil i tillegg lære hvordan dere dokumenterer outputs og lager visuelle referater fra møter og workshops. 

 

 

Basis tegneteknikk I

Du lærer forskjellige teknikker til å tegne.

Utvikling av ikonbibliotek(20 stk)

Du tegner og øver deg på å tegne 10 ikoner 

som kan relateres til de workshops som du leder. 

 

Visuelle guidelines på stort format

Hvordan disponere plassen på en flipover eller annet papir i stort format? 

Visuelle referater

​Hvordan fange essensen og lage visuelle referater som dokumenterer innhold og outputs?

Tilpasset internt kurs

hos dere?

Er du og dine kollegaer nysgjerrig på å lære mer om hvordan man planlegger workshops og bruker tegninger som et verktøy i prosessen? Send oss en uforpliktende henvendelse. 

ER DET NOE DU LURER PÅ?

Send e-post

tlf: +45 26 15 83 65

(Og bare rolig det er trønderen Annette som tar telefonen selv om det er dansk nummer)

 • VISFAS LinkedIn
 • VISFAS Instagram
 • VISFAS Facebook

© 2019 VISFAS - Visuell fasilitering som hjelper deg med å skape effektive prosesser.