Visuelle referat

Gjør noe ekstra ut av ditt seminar eller konferanse.  

Visuelt referat
Visuelt referat
press to zoom
Visuelt referat
Visuelt referat
press to zoom
Visuelt referat
Visuelt referat
press to zoom
Visuelt referat
Visuelt referat
press to zoom
Visuelt referat
Visuelt referat
press to zoom
Grafisk recording
Grafisk recording
press to zoom
Grafisk recording
Grafisk recording
press to zoom
Grafisk recording
Grafisk recording
press to zoom
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
press to zoom
Grafisk recording
Grafisk recording
press to zoom
Grafisk recording
Grafisk recording
press to zoom
Grafisk recording
Grafisk recording
press to zoom

Visuelt referat er å transkribere en prosess visuelt. Dvs. å lage en form for referat mens det skjer. Istedet for et vanlig skriftlig referat, kan det tegnede referat henges opp og/ellers sendes til deltakerne som et bilde. Det gir et godt bilde av møtet, workshoppen eller seminaret, og er ofte mer engasjerende og fastholdende enn 10 siders skriftlig referat.

Skal du avholde et seminar, en konferanse eller en workshop som du gjerne vil ha visualisert mens det foregår? Ta kontakt og hør mer om hvordan det fungerer

ALEXANDER TYMCZUK

Seniorrådgiver, Analyse og nasjonal beredskap, DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap engasjerte Annette Haugen som grafisk recorder under et to-dagers seminar om fremtidsforskning i januar 2014. Annette tilførte seminaret en ekstra dimensjon med sine utmerkede visualiseringer av seminarets faglige innhold, og bidro således til å skape en god ramme for diskusjoner. De grafiske fremstillingene vakte stor interesse blant seminarets deltakere, og alle innlederne fikk den visuelle oppsummeringen av sine innlegg til odel og eie, noe som ble satt stor pris på. Vi gir våre beste anbefalinger til Annette, som på en profesjonell måte utførte oppdraget.