Den visuelle samtalen

Kurset for deg som jobber med klienter eller pasienter.

Har du klienter eller pasienter som
​​
  • mangler overblikk? 
  • opplever følelsesmessig kaos? 
  • synes det er vanskelig å overskue tingene?
  • mangler mål og retning?

Lær å tegne og hjelp dine klienter eller pasienter med å få overblikk igjen.. Visualiseringer gjør ofte komplekse situasjoner, følelser og ønskede mål overskuelig. Det kan nemlig være vanskelig å sette ord på følelser, og ofte kan visualiseringer bedre beskrive hva som skjer og hva som skal til for at klienten skal få det bedre. 

Det kan også være i situasjoner hvor du som lege har nettopp fortalt pasienten at vedkommende har en diagnose. I stedet for å gi en generell brosjyre kan du bruke enkle illustrasjoner for å forklare sykdommen og behandlingsforløbet

Slike visualiseringer behøver ikke å være avanserte. Ofte er helt enkle ikoner og symboler nok til at klienten lettere kan se mønstre, strukturer, mål og ønsket resultat. 

DU behøver derfor ikke å være en talentfuld illustratør. På kurset 'Visuell samtale' vil du lære helt enkle teknikker til å tegne mens det snakkes og hvordan du lager maler som du og din klient eller pasient kan snakke ut fra under konsultasjonene eller møtet. 

Grafisk fasilitering
LÆR Å TEGNE OG GI ANDRE MULIGHET TIL Å SE ORDEN I DET SOM OPPLEVES SOM KAOS, FINNE STRUKTUR OG VISUALISERE KONKRETE MÅL SOM ER TIL Å NÅ. 
Visuell samtale

Veilederen

Tegn når du har karriereveildning. Tegn mål og en oppsummering av samtalen. På den måte kan du sørge for at brukeren kan se hvilke skritt som skal taes. 

visuell samtale

Legen

Tegn når du beskrive diagnoser og behandlingsforløb. Slik at du pasienten får informasjon som er tilpasset den enkelte. På den måte kan bli lettere for pasienten å forstå sin situasjon og videregi informasjonen til sine pårørende. 

Visuell samtale

Læreren

Tegn når du har foreldresamtaler slik at du får et bilde av situasjonen eller veiledning med elevene. Egner seg også godt hvis du har elever med kognitive utfordringer. 

Grafisk fasilitering

Coachen

Gi din klient overblikk ved å tegne og strukturere tanker og følelser. Bruk visuelle maler for å arbeide med overbevisninger, verdier og mål. 

Visuell fasilitering

Psykologen

Suppler tegninger med f.eks. kognitive skjemaer. Forklar diagnoser ved hjelp av tegninger. Særlig egnet ved arbeid med barn. 

Visuell samtale

Sosionomen

Tegn når du kartlegger ressurser og behov hos brukeren, og når du beskriver et sagsbehandlingsforløp. 

Kursets oppbygning

Innhold

På kurset den visuelle samtale vil du bli introdusert til ulike tegneteknikker og du vil lære hvordan du utvikler og bruker visuelle elementer i samtaler med klienter, brukere eller pasienter.  Du vil bli kjent med visuell fasilitering som metode og du vil øve deg på å tegne mens du lytter. 

Ditt utbytte

Etter kurset vil du være i stand til å tegne i samtaler. Du har lært en rekke tegneteknikker som du har relatert til din jobb. Du har øvet deg på å tegne mens du lytter og du har tilpasset og utviklet maler som du egner seg i forhold til dine klienter, brukere eller pasienter. 

Det vil du lære

Introduksjon til visuell fasilitering

Hva betyr det? 

Hvor kommer det fra? 

Hvilke retninger finnes der? 

Når kan det brukes i din jobb med klienter, brukere eller pasienter?

Basis tegneteknikker

Hvordan tegner du helt enkle former og figurer?

Udvikling af ikonbibliotek (10 stk)

Du tegner og øver deg på å tegne 10 ikoner som kan relateres til din jobb. 

Bruk av metaforer 

Hvordan bruke metaforer når du tegner og når det kan det være hensiktmessig i din jobb? 

Visuelle templates 

Hvordan utvikler og bruker du visuelle maler?

Å tegne mens du lytter

Hvordan tegne under samtalen og fange opp viktige punkter. 

Det blir enklere å holde fokus i samtalene når du tegner og bruker tegningene som et styringsverktøy. Tegningen blir som et kompass som både du og brukeren, klienten eller pasienten kan se og følge.  

Eksempler på visuelle maler

Maler som dialog- og styringsverktøy i dine samtaler.
På kurset lærer du utvikle og jobbe med slike maler. 

Tenk hvis det var deg?

Som kunne tegne og bruke tegninger i de samtaler du har i din jobb? Hva ville det betyr for din klient eller pasient?