fordi vi arbeider med komplekse problemstillinger. 

Visuell fasilitering

Metoden for deg som vil forbedre din formidling og skape mer effektive prosesser.

fordi vi arbeider på tvers
av faglighet. 
fordi vi arbeider på tvers i organisasjonen. 
fordi vi arbeider på tvers av landegrenser og språk. 
 • Vil du kunne tegne det du eller andre tenker og sier?  

 • Mangler du et verktøy til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige?

 • Ønsker du å kunne se det store bilde til møter og i prosjekter? 

 • Vil du formidle kreativt og gjøre det lettilgjengelig?

Visuell fasilitering er både et prosessledelses- og et kommunikasjonsverktøy med mange bruksmuligheter. Det er en metode til å skape overblikk og struktur som involverer deltakerne - uansett om det er et møte med kollegaene, lengrevarende organisatoriske prosesser med mange deltakere, undervisning til både barn og voksne, coaching, salgsmøter eller når du selv har bruk for å visualisere det du tenker. 

Håndtegnede presentasjoner

Visuell fasilitering er helt overordnet håndtegnede presentasjoner som kombinerer ord og bilder.

 

På kursene i visuell fasilitering lærer du tegneteknikker og visualiseringsmetoder som gir deg et effektiv og 

lettilgjengelig verktøy. Visualiseringer øker innlæringen, hjelper på hukommelsen og engasjerer deltakerne/mottakerne. 

IMG_0218.JPG
Tegnekurs

Har begynt å bruke teknikker og metoder rett etter kurs, og merker generelt at terskelen for å begynne å visualisere, eller for å begynne å skrive og tegne på Whiteboard, har blitt mye lavere. Dette hjelper for å gi struktur i workshops, møter, diskusjoner m.m., samt for å forklare komplekse saker og sammenheng og skape en felles forståelse. Annette er en dyktig kursholder som er flink til å lese gruppen, opplegget blir tilpasset etter behovene gruppen har, og det skjer mens kurset pågår.

SIMONE WIEZER

Hemit

Grafisk fasilitering
 • Kombinasjon av ord og ikoner
 • Håndtegnet
 • Prosessverktøy
 • Kommunikasjonsverktøy
 • Undervisningsverktøy
 • Formidlingsverktøy
 • Det blir klarere hva som blir sagt da det blir illustrert
 • Det skaper fokus
 • Det skaper eierskab 
 • Det er involverende 
 • Det skaper overblikk 
 • Det øker konsentrasjonen
 • Det hjelper de involverte aktører å huske prosessen, og hva som har blitt besluttet
 • Prosjektledere
 • Prosessledere
 • Fasilitatorer
 • Møteledere
 • Undervisere
 • Karriereveiledere
 • Veiledere med fremmedspråklige klienter
 • Coacher
 • Psykologer
 • Programmører

Oppbygning kurs i visuell fasilitering

Du vil lære mange teknikker, få tips om tusjer og annet materiale, oppbygge tegneselvtillit slik at du lett kan tegne foran andre. Alt mens vi hele tiden trekker paralleller til din jobb og de behov du har. 

Dette er en standard kursoppbygning, og programmet avhenger av om det er et dagskurs eller 2 dagers kurs, samt ønsker fra deltakere og behov på bedriftsinterne kurs. Ta kontakt hvis dere har særlige ønsker. 

MODUL 1(Dag 1)

På visuell fasilitering modul 1 vil du bli introdusert til visuell fasilitering som metode og bruksmuligheter.

Du vil lære basis tegneteknikker og få viten om hvordan du bruker grafiske elementer. Vi arbeider med det mest elementære i visuell fasilitering.

 

 

Introduksjon til visuell fasilitering 

Hva betyr det? 

Hvor kommer det fra? 

Hvilke retninger finnes? 

Når kan det brukes?

 

Basis tegneteknikker

Hvordan tegne helt enkle former og figurer?

 

VIP-ikoner

Hvordan tegne mennesker, kommunikasjon, kontekst og prosess?

 

Utvikling av ikonbibliotek(10 stk)

Du tegner og øver deg på å tegne 10 ikoner 

som kan relateres til ditt arbeid.

Visuelle guidelines 

Hvordan disponere plassen og strukturere innhold.

MODUL 2(Dag 2)

På visuell fasilitering  modul 2 lærer du å bruke visuelle verktøy i reelle prosesser. Vi finpusser og videreutvikler verktøyene du fikk på visuell fasilitering I for å gjøre visualiseringer til et tidsbesparende og energigivende verktøy i din hverdag.

Basis tegneteknikk II

Du lærer flere ikoner og teknikker 

slik at du kan tegne raskt

 

Videreutvikling av ikonbibliotek(20 stk)

Du øver deg på og utvider ditt ikonbibliotek 

med 10 ikoner.

 

Presentasjonstegning

Du lager en presentasjonstegning til bruk i en formidlingssituasjon. Tegningen illustrerer et faglig emne og kan ses som et alternativ til digitale presentasjonsverktøy. 

Visuelle maler 

Hvordan tegne og bruke visuelle templates? Du tar utgangspunkt i en arbeidsrelevant  prosess og lager en mal som kan brukes som styringsverktøy. 

 

Integrering av visuell fasilitering i egen jobb 

Hvordan kan du konkret bruke visuell 

fasilitering i ditt arbeid? 

Om jeg tenker på hva jeg sitter igjen med fra ulike kurs jeg har tatt, er det jeg lærte på kurset i grafisk fasilitering noe av det som har vært aller mest nyttig og artig å ta i bruk. Nå benytter jeg tegning som verktøy blant annet til å rydde i mine egne tanker i ulike skriveprosesser, til å få et helhetsbilde av uoversiktlige prosesser og til å konkretisere eller poengtere hovedbudskapet i en tekst. Jeg har erfart at jeg tvinger meg selv til å tenke annerledes når jeg tegner. Og så er det så lite som skal til for å få positive tilbakemeldinger på tegningene – og det er jo en veldig hyggelig bonus!  

MARIT TORSETHAUGEN MOSENG

NTNU

Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafis fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Grafisk fasilitering
Tove.jpeg

Etter to dager med kurs hos Visfas hadde jeg laget meg en bank med 20 forskjellige ikoner, og fått mange nyttige tips til hvordan jeg kan koble bilder til ord på en god måte. Kurset var inspirerende og nyttig, og har bidratt til at jeg har utviklet mine ferdigheter innen grafisk fasilitering og jeg benytter teknikken så ofte jeg kan i dialog med andre. Veldig gøy!

TOVE SYLTE

NSB

Grafisk fasilitering

Alle kan lære å tegne og bruke det som et praktisk verktøy på arbeidsplassen. Faktisk vil du oppdage at det er mye lettere enn du tror. Tidligere deltakere har sagt at læringskurven er bratt og man får både lyst og mot til å tegne i arbeidet. 

De fire primære retninger

som vi både gjennomgår og øver oss på under kurset. 
Grafisk fasilitering
Presentasjonstegning

En presentasjonstegning er en tegning du henviser til når du formidler. Den kan ses som en erstatning for powerpointen. I motsetning til powerpointen kan mottakere få det fulle overblikk og orientere seg i innholdet uavhengig av deg. De kan se hva du har snakket om, hva som kommer og hvordan det hele henger sammen.  

Grafisk fasilitering
Visuelle maler

Visuelle maler eller templates er prefabrikerte tegninger som blir brukt som et styringsverktøy under prosessen. Tegningen blir tegnet før, men innholdet blir produsert sammen med deltakerne. Slike templates kan brukes i mange ulike prosesser som f.eks. brainstorms, prosjektetablering, 1-1 samtaler og strategiarbeid.  

Visuelle referat
Visuelle referat

Visuelle referater er tegninger hvor tekst og bilder er kombinert for å gi deltakerne et overblikk over output av et møte, seminar, workshop eller konferanse. Det handler om å lytte og fange hovedessensen og deretter gjengi disse visuelt. Vi prøver å skape informasjonsknagger slik at innholdet blir lettere å forstå og huske etterfølgende.  

Grafisk fasilitering kurs
Visuell fasilitering

Visuell fasilitering er prosesser hvor designet inneholder og støtter seg på ulike visuelle elementer. På kurset gjennomgår vi praktisk prosessdesign og hvordan og hvilke visuelle elementer som kan underbygge og støtte ulike prosesser. Vi øver oss på å fasilitere en enkel prosess og tegne på samme tid.  

Kurs i visuell fasilitering_redigerede.j

Etter at jeg deltok på VISFAS's bedriftsinterne to dagers kurs i grafisk fasilitering begynte jeg å bruke verktøyene til å lage visuelle notater på møter og forelesninger. Den som har overrasket mest var at metoden så effektiv og produktiv i et team hvor ingen kjente hverandre fra før. Vi holdt oss på sporet, ideutviklet sammen med tegningen som referansepunkt og kommunikasjonen ble mye lettere. Jeg er virkelig imponert! 

SIGNE ELISABETH ÅBERG

NTNU

Bedriftsinternt kurs?

Vi kommer gjerne og underviser hjemme hos dere.

VISFAS kommer gjerne og underviser hjemme hos dere. Bedriftsinterne kurs blir alltid tilpasset de konkrete behov dere har. Vi er også fleksible på tidspunkter og antall deltakere. Vi holder både 1 dags og 2 dagers kurs, men anbefaler alltid at dere setter av to dager til kurset hvis tiden er til det. Du kan sammenligne det å lære visuell fasilitering og det visuelle språk med å lære et hvilket som helst annet språk. Første dagen er primært 'glosetrening' hvor dere blir introdusert til tegneteknikker og ulike ikoner og symboler, mens vi på dag 2 øver på å bruke språket i relasjon til din jobb. 

Ta kontakt hvis dere har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

Fordelene med et internt kurs er at dere får en felles metode og et felles språk i deres prosesser. Det blir også lettere å få trenet tegneteknikkene og integrert de som en naturlig del av arbeidshverdagen. Flere arbeidsplasser oppretter også egne tegnestasjoner med tusjer, papir og litteratur.  ​

På SAFER fasiliterer vi læring hele tiden, men fram til nå har all fasilitering vært verbal. Vi har savnet muligheten til å uttrykke oss visuelt på en tydelig og enkel måte, og har endelig fått hjelpemiddelet! Kurset var en fryd å gjennomføre med stødig og erfaren veiledning, slik at voksne fant både trygghet og glede med å uttrykke seg med tusj og papir. I løpet av kurset fikk vi en så god start at vi har klart å videreføre ferdighetene til praksis. Det vi lærte under kurset har gitt oss det verktøyet vi har savnet, og får det bekreftet av kursdeltakerne våre som skryter av det vi tegner.

HELGE LORENTZEN

SAFER

—  Name, Title