Visuell fasilitering

Digital møtefasilitering

Lær å forberede og lede effektive digitale møter ved hjelp av visuelle verktøy og fasilitering. 

Kan du kjenne igjen dette? 
- Opplever du de digitale møtene som bare rot og kaos? 
- Er det en strøm av avbrytelser i form av tekniske utfordringer og folk som snakker i munnen på hverandre? 
- Mister du følingen med gruppen fordi dere ikke er i samme lokale? 
- Mangler du viten om praktisk fasilitering og en katalog av effektive prosessøvelser? 
Da er kurset i digitale møtefasilitering det helt riktige for deg! 
På kurset i digital møtefasilitering lærer du å forberede og lede møter med energi og engasjement, fokus og fremdrift. 
 

 

 

 

Online Meeting

På fasiliterte møter er det definert et klart og tydelig formål. Fokus er på samskaping, og alle vet hva de skal og hva de skal bidra med.  

IMG_2929.JPG

HVA

 • Begrepet og metoden fasilitering.

 • Modeller

 • Praktisk oppbygning av møter. 

 • Prosessøvelser

 • Visuelle elementer som et verktøy i både forberedelse og gjennomføring av de digitale møtene. 

HVORFOR

 • Det gir deg en plan når du forbereder møtene.

 • Det skaper fokus.

 • Det skaper fremdrift.

 • Det gir deltakerne energi. 

 • Det engasjerer og involverer. 

 • Det sparer tid. 

 • Det gjør at dere er sikre på at dere gjør det som er avtalt og når i mål.

HVEM

 • Møteledere

 • Prosjektdeltakere og ledere

 • Prosessledere og fasilitatorer

 • Andre som holder møter - både fysiske og digitale. 

Skap møter med

fokus, fremdrift, energi og engasjement. 

Visuell fasilitering
Du lærer: 

- metoden fasilitering

Bakgrunn og grunnprinsipper. 

- praktisk prosessdesign

Hvordan 'bygge' opp møtet og lage en gjennomtenkt og effektiv kjøreplan?

- prosessøvelser

Hvilke type øvelser er velegnet i ulike typer av møter. 

- visuelle maler 

Bruk av visuell maler som planlegnings- styrings- og dialogverktøy.

- deg i rollen som fasiitator 

Hvem er du som fasilitator. Hva skal du tro på for å bli god i rollen, og hvordan skal du arbeide med deg selv og din baggasje ift. å arbeide med andre mennesker. 

- motstand

Hvordan håndterer du motstand fra deltakerne enten i form av at de enten blir stille, snakker for mye, er ukonsentrerte, snakker om andre ting osv..?

- digitale muligheter og utfordringer

Hvilke muligheter tilbyr det digitale formatet og hvilke utfordringer gir det? 

Kursoppbygning

På kurset i digital møtefasilitering vil du bli introdusert til fasilitering som begrep og metode. Du vil lære hvilke elementer som er i spill og når og hvordan de kan brukes. Du vil lære hvordan du designer prosessen og hvilke øvelser du kan trekke på fra et øvelseskatalog. Vi vil også arbeide med hvordan du kan bruke tegninger som et verktøy. 
Introduksjon til fasilitering 
Hva betyr det? 

​​Hvor kommer det fra? 

Ulike arbeidsmodeller

Praktisk prosessdesign

Hvordan designe effektive digitale møter med klar struktur som gir workshoppen fokus, fremdrift, energi og engasjement. Vi gjennomgår og øver på en oppbygning av et konkret møte. 

 

Prosessøvelser

En gjennomgang av ulike øvelser tilpasset ulike emner. Vi arbeider med forskjellen mellom individuelle, gruppe og plenumøvelser.

Visuelle maler

Lær hvordan du utvikler og arbeider med visuelle maler i digitale møter. 

Deg i rollen som fasilitator

Hvem er du som fasilitator, og hva kan du gjøre for å bli bedre rustet? Hva kan du gjøre for å sette scenen?

Motstand

Hvordan opplever du motstand og hvilke verktøy har du for å elegant håndtere ulike former for motstand. 

Vil dere også lære tegneteknikk?

Kombinasjonskurs(2 dager)

 

Vil du lære enkle tegneteknikker i tillegg til digital møtefasilitering? Vi skreddersyr to hele dager til dere hvor vi fokuserer på ulike tegneteknikker den ene dagen og digital møtefasilitering på dag 2. . Dere vil i tillegg lære hvordan dere dokumenterer outputs og lager visuelle referater fra møter og workshops. 

 

 

Basis tegneteknikk I

Du lærer forskjellige teknikker til å tegne.

Utvikling av ikonbibliotek(10 stk)

Du tegner og øver deg på å tegne 10 ikoner 

som kan relateres til de workshops som du leder. 

 

Plakattegning

Hvordan disponere plassen på en flipover eller annet papir i stort format? 

Bruk av visuelle maler

​Hvordan fange essensen og lage visuelle referater som dokumenterer innhold og outputs?